Προκειμένου να επιλέξετε Life Coach πρέπει πρώτα να αποφασίσετε ΠΟΣΑ και ΠΟΙΑ είναι τα κριτήριά σας και να μην κάνετε καθόλου εκπτώσεις σε αυτά.

Εν συνεχεία, ακόμη κι αν ο λόγος να επισκεφθείτε έναν Life Coach είναι μόνον η περιέργεια, αξίζει να ορίσετε τα κριτήρια επιλογής του. Για παράδειγμα:

1.Oι Γνώσεις και οι Εμπειρίες του ως Life Coach ή ως επαγγελματίας, γενικά

2.Το Κοινωνικό του υπόβαθρο

3.Η Προσέγγιση που χρησιμοποιεί

4.Η Περιοχή που δραστηριοποιείται

5.Η Εξειδίκευσή του στο Life Coaching

6.Το Κόστος μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας μαζί του

7.Η Ηλικία του

8. Ποιος μας τον Σύστησε

Eπιλέξτε ποια είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια για εσάς. Αν, για παράδειγμα, ο άνθρωπος που σας μίλησε για κείνον ή οι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται ο Life Coach είναι για εσάς τα κυρίαρχα κριτήρια, διερευνήστε περαιτέρω αφού επικοινωνήσετε μαζί του(ς).

Η επιλογή του κατάλληλου -για τον καθένα- Life Coach, είναι το 1ο κιόλας βήμα για τις δράσεις που θα μας ενδυναμώσουν για να οδηγηθούμε στην επίτευξη του πραγματικού και απόλυτα προσωπικού μας στόχου.

Ο κλάδος του Life Coaching αναπτύσσεται και θα μπορέσετε να εντοπίσετε τον επαγγελματία που πραγματικά σάς ταιριάζει. Το Life Coaching χαρακτηρίζεται ως η Τέχνη της Αλλαγής. Οταν ολοκληρώσετε αυτή τη μικρής διάρκειας 3-6 μηνών συνεργασία με τον Life Coach που επιλέξατε σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίσατε κάθε επόμενο θέμα που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή σας, θα ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε.

O πίνακας της φωτογραφίας είναι αυτοπροσωπογραφίες - σπουδή στον κυβισμό - νεαρών μαθητών της σχολής Cygnaeus School στην Φινλανδία

Προκειμένου να επιλέξετε Life Coach πρέπει πρώτα να αποφασίσετε ΠΟΣΑ και ΠΟΙΑ είναι τα κριτήριά σας και να μην κάνετε καθόλου εκπτώσεις σε αυτά.

Εν συνεχεία, ακόμη κι αν ο λόγος να επισκεφθείτε έναν Life Coach είναι μόνον η περιέργεια, αξίζει να ορίσετε τα κριτήρια επιλογής του. Για παράδειγμα:

1.Oι Γνώσεις και οι Εμπειρίες του ως Life Coach ή ως επαγγελματίας, γενικά

2.Το Κοινωνικό του υπόβαθρο

3.Η Προσέγγιση που χρησιμοποιεί

4.Η Περιοχή που δραστηριοποιείται

5.Η Εξειδίκευσή του στο Life Coaching

6.Το Κόστος μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας μαζί του

7.Η Ηλικία του

8. Ποιος μας τον Σύστησε

Eπιλέξτε ποια είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια για εσάς. Αν, για παράδειγμα, ο άνθρωπος που σας μίλησε για κείνον ή οι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται ο Life Coach είναι για εσάς τα κυρίαρχα κριτήρια, διερευνήστε περαιτέρω αφού επικοινωνήσετε μαζί του(ς).

Η επιλογή του κατάλληλου -για τον καθένα- Life Coach, είναι το 1ο κιόλας βήμα για τις δράσεις που θα μας ενδυναμώσουν για να οδηγηθούμε στην επίτευξη του πραγματικού και απόλυτα προσωπικού μας στόχου.

Ο κλάδος του Life Coaching αναπτύσσεται και θα μπορέσετε να εντοπίσετε τον επαγγελματία που πραγματικά σάς ταιριάζει. Το Life Coaching χαρακτηρίζεται ως η Τέχνη της Αλλαγής. Οταν ολοκληρώσετε αυτή τη μικρής διάρκειας 3-6 μηνών συνεργασία με τον Life Coach που επιλέξατε σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίσατε κάθε επόμενο θέμα που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή σας, θα ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε.

O πίνακας της φωτογραφίας είναι αυτοπροσωπογραφίες - σπουδή στον κυβισμό - νεαρών μαθητών της σχολής Cygnaeus School στην Φινλανδία

Επικοινωνία


info@lifefocus.gr
+30 210 722 3540
LifeFocus
Χάρητος 31, 10675, Κολωνάκι