Οι ιστορίες που διηγούμαστε, δημιουργούν θαυμάσιες ευκαιρίες εξερεύνησης του τρόπου αφήγησης της Προσωπικότητάς μας και του τι Εκπροσωπούμε στη ζωή μας . Ο συνδυασμός αυτών των δύο, έχει πολύ μεγάλη αξία για το coaching .
 
Ο κορμός στο Narrative Coaching είναι η αναζήτηση των συστατικών που περιέχουν οι ιστορίες των ανθρώπων, τα οποία ‘αποζητούν’ την πρόκληση, τον επαναπροσδιορισμό ή τη διαφορετική ερμηνεία, ώστε να προκύψει ένας νέος ορισμός του προβλήματος . Είναι μια 360 μοιρών εμπειρία που οδηγεί τον πελάτη να συνειδητοποιήσει πώς κατασκευάζει την ιστορία του, τα όρια και τις επιρροές του και ν ανακαλύψει νέες δυνατότητες .
Η mindful νοοτροπία στο narrative coaching, ή αλλιώς το ‘τρίτο αυτί’ , επικεντρώνεται στο παρόν, σε ένα πλαίσιο ενεργειών για το ΤΩΡΑ, που αποκαλύπτεται καθώς ξεδιπλώνεται η αφήγηση. 'Ετσι, οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να σταθούν αρκετά μέσα στην αλήθεια της εμπειρίας αυτής και να ανακαλύψουν την ουσιαστική έννοια της ανάπτυξης και της αλλαγής, που τους ενδιαφέρει.
 
Το σύμπλεγμα των 3 : του αφηγητή (πελάτη), του ακροατή (coach) και της ιστορίας, προσφέρει μία άποψη των χαρακτήρων, των αντικειμένων και των γεγονότων που εμφανίζονται στην ιστορία, με αξιοσημείωτη σχέση μεταξύ τους προς εξερεύνηση ..
 
Ετσι, ο αφηγητής κυκλοφορεί μέσα στην ιστορία του και
*γίνεται ο ίδιος μάρτυρας του τι ΕΧΕΙ ειπωθεί
*αναγνωρίζοντας τι ΔΕΝ έχει ειπωθεί
*προσκαλείται μέσα στην εικόνα που περιέχει αυτό που ΘΕΛΕΙ να ειπωθεί και
*χτίζει πάνω σε αυτό που ειπώθηκε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
*εστιάζοντας την προσοχή του στις αλλαγές που αρχίζουν να εμφανίζονται στο τοπίο.
 
 Άλλωστε, οι άνθρωποι χρειαζόμαστε εμπειρίες και όχι αναλύσεις , προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε αλλαγές που να έχουν νόημα για μας.
 
The complete handbook of coaching E.Cox, T.Bachkirova, D.Clutterbuck

 

Οι ιστορίες που διηγούμαστε, δημιουργούν θαυμάσιες ευκαιρίες εξερεύνησης του τρόπου αφήγησης της Προσωπικότητάς μας και του τι Εκπροσωπούμε στη ζωή μας . Ο συνδυασμός αυτών των δύο, έχει πολύ μεγάλη αξία για το coaching .
 
Ο κορμός στο Narrative Coaching είναι η αναζήτηση των συστατικών που περιέχουν οι ιστορίες των ανθρώπων, τα οποία ‘αποζητούν’ την πρόκληση, τον επαναπροσδιορισμό ή τη διαφορετική ερμηνεία, ώστε να προκύψει ένας νέος ορισμός του προβλήματος . Είναι μια 360 μοιρών εμπειρία που οδηγεί τον πελάτη να συνειδητοποιήσει πώς κατασκευάζει την ιστορία του, τα όρια και τις επιρροές του και ν ανακαλύψει νέες δυνατότητες .
Η mindful νοοτροπία στο narrative coaching, ή αλλιώς το ‘τρίτο αυτί’ , επικεντρώνεται στο παρόν, σε ένα πλαίσιο ενεργειών για το ΤΩΡΑ, που αποκαλύπτεται καθώς ξεδιπλώνεται η αφήγηση. 'Ετσι, οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να σταθούν αρκετά μέσα στην αλήθεια της εμπειρίας αυτής και να ανακαλύψουν την ουσιαστική έννοια της ανάπτυξης και της αλλαγής, που τους ενδιαφέρει.
 
Το σύμπλεγμα των 3 : του αφηγητή (πελάτη), του ακροατή (coach) και της ιστορίας, προσφέρει μία άποψη των χαρακτήρων, των αντικειμένων και των γεγονότων που εμφανίζονται στην ιστορία, με αξιοσημείωτη σχέση μεταξύ τους προς εξερεύνηση ..
 
Ετσι, ο αφηγητής κυκλοφορεί μέσα στην ιστορία του και
*γίνεται ο ίδιος μάρτυρας του τι ΕΧΕΙ ειπωθεί
*αναγνωρίζοντας τι ΔΕΝ έχει ειπωθεί
*προσκαλείται μέσα στην εικόνα που περιέχει αυτό που ΘΕΛΕΙ να ειπωθεί και
*χτίζει πάνω σε αυτό που ειπώθηκε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
*εστιάζοντας την προσοχή του στις αλλαγές που αρχίζουν να εμφανίζονται στο τοπίο.
 
 Άλλωστε, οι άνθρωποι χρειαζόμαστε εμπειρίες και όχι αναλύσεις , προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε αλλαγές που να έχουν νόημα για μας.
 
The complete handbook of coaching E.Cox, T.Bachkirova, D.Clutterbuck

 

Επικοινωνία


info@lifefocus.gr
+30 210 722 3540
LifeFocus
Χάρητος 31, 10675, Κολωνάκι