Τα τέσσερα στάδια στο personal coaching. Μετά το 1ο βήμα, στο οποίο αναφερθήκαμε δύο εβδομάδες πριν*, Personal coaching: Η life focus δηλαδή την Αποσαφήνιση του Στόχου, ακολουθεί το 2ο βήμα : Η Μεθόδευση / Σχεδιασμός του Πλάνου.

Το Πλάνο Υλοποίησης κατασκευάζεται ξεκινώντας από το τελικό, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Γίνεται κατασκευή και ορισμός των επιμέρους στόχων και βημάτων για τον καθένα από αυτούς. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δομικό συστατικό είναι η αξιοποίηση των δυνάμεων του χαρακτήρα του πελάτη (coachee) και η διαχείριση των αδυναμιών και ευκαιριών που ανακαλύπτονται στη φάση αυτή από τον ίδιο.

Όσο διαρκεί αυτό το βήμα, συναποφασίζονται μικρές εβδομαδιαίες δράσεις που βάζουν σε εφαρμογή ένα νέο τρόπο σκέψης, πιθανά. Με τη μέθοδο αυτή, που είναι από τα κυρίαρχα στοιχεία της εξαρχής ‘δέσμευσης’ του coachee σ αυτό το coaching ταξίδι του, διερευνάται η σύνδεση της πραγματικής εμπειρίας με το αρχικό πλάνο.

Άλλωστε, αν θέλουμε να αποτυπώσουμε το coaching σε γράφημα, ο ένας άξονας θα ήταν αυτός της Αυτογνωσίας και ο άλλος της Δράσης.

Μείνετε κοντά μας, σε δύο εβδομάδες θα αναφερθούμε στο 3ο από τα 4 στάδια της σχέσης coaching. Eν τω μεταξύ, είμαστε ανοικτοί στα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. 

Τα τέσσερα στάδια στο personal coaching. Μετά το 1ο βήμα, στο οποίο αναφερθήκαμε δύο εβδομάδες πριν*, Personal coaching: Η life focus δηλαδή την Αποσαφήνιση του Στόχου, ακολουθεί το 2ο βήμα : Η Μεθόδευση / Σχεδιασμός του Πλάνου.

Το Πλάνο Υλοποίησης κατασκευάζεται ξεκινώντας από το τελικό, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Γίνεται κατασκευή και ορισμός των επιμέρους στόχων και βημάτων για τον καθένα από αυτούς. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δομικό συστατικό είναι η αξιοποίηση των δυνάμεων του χαρακτήρα του πελάτη (coachee) και η διαχείριση των αδυναμιών και ευκαιριών που ανακαλύπτονται στη φάση αυτή από τον ίδιο.

Όσο διαρκεί αυτό το βήμα, συναποφασίζονται μικρές εβδομαδιαίες δράσεις που βάζουν σε εφαρμογή ένα νέο τρόπο σκέψης, πιθανά. Με τη μέθοδο αυτή, που είναι από τα κυρίαρχα στοιχεία της εξαρχής ‘δέσμευσης’ του coachee σ αυτό το coaching ταξίδι του, διερευνάται η σύνδεση της πραγματικής εμπειρίας με το αρχικό πλάνο.

Άλλωστε, αν θέλουμε να αποτυπώσουμε το coaching σε γράφημα, ο ένας άξονας θα ήταν αυτός της Αυτογνωσίας και ο άλλος της Δράσης.

Μείνετε κοντά μας, σε δύο εβδομάδες θα αναφερθούμε στο 3ο από τα 4 στάδια της σχέσης coaching. Eν τω μεταξύ, είμαστε ανοικτοί στα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. 

Επικοινωνία


info@lifefocus.gr
+30 210 722 3540
LifeFocus
Χάρητος 31, 10675, Κολωνάκι