Τι σχέση έχουν Business & WorkLife balance η coach Έλενα Σαράντη μας την περιγράφει, μπορούμε να το κάνουμε….

Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο σημαντική αυτή η σχέση και ποτέ τόσο κοινή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απλώς τους τελευταίους δώδεκα μήνες, για πολλούς από εμάς, τα περισσότερα διαδραματίζονται στον ίδιο χώρο! Πώς καταφέρνουμε να ισορροπήσουμε, λοιπόν? Εχω συγκεντρώσει μια σειρά συνεντεύξεων από διάφορους επαγγελματικούς χώρους όπου οι ρόλοι και οι θέσεις απαιτούν το χειρισμό συνεχόμενων επειγόντων και πιεστικών υποχρεώσεων. 

Αυτή η περίοδος απαιτεί την υποστήριξη αυτού του υβριδικού μοντέλου μάθησης, την τηλεργασία και τηλεδιδασκαλία.

Δέκα (10) Σημαντικοί παράγοντες για να αντιπαρέλθουμε στην καθημερινότητα με ικανοποίηση και .. περηφάνεια είναι:

1. η κατανόηση

2. η ευελιξία

3. η υποστήριξη 

4. να είναι ξεκάθαρο τι έχω να κάνω

5. να βάζω προτεραιότητα στο τι λειτουργεί για μένα και στο πρόγραμμα της οικογένειάς μου

6. να συζητώ/μοιράζομαι/βοηθώ-βοηθιέμαι από συναδέλφους ή άλλους γονείς που ζούμε παρόμοιες καταστάσεις

7. να δημιουργώ συγκεκριμένα διαλείμματα μέσα στην ημέρα ή την εβδομάδα και δράσεις που περιλαμβάνουν ένα fitness journey, ένα Calm app, γεύματα χωρίς παρεμβολές

8. να αποφασίσουμε ότι ΔΕΝ γίνονται όλα

9. να δημιουργούμε προκλήσεις προκειμένου να υπερβούμε τις δυσκολίες, ώστε να καταφέρνουμε να βελτιωνόμαστε και να επιτυγχάνουμε στο ρόλο μας και .. 

10. να παίρνουμε και να εκφράζουμε περηφάνεια, αναγνώριση και ανταμοιβή!

Τι σχέση έχουν Business & WorkLife balance η coach Έλενα Σαράντη μας την περιγράφει, μπορούμε να το κάνουμε….

Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο σημαντική αυτή η σχέση και ποτέ τόσο κοινή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απλώς τους τελευταίους δώδεκα μήνες, για πολλούς από εμάς, τα περισσότερα διαδραματίζονται στον ίδιο χώρο! Πώς καταφέρνουμε να ισορροπήσουμε, λοιπόν? Εχω συγκεντρώσει μια σειρά συνεντεύξεων από διάφορους επαγγελματικούς χώρους όπου οι ρόλοι και οι θέσεις απαιτούν το χειρισμό συνεχόμενων επειγόντων και πιεστικών υποχρεώσεων. 

Αυτή η περίοδος απαιτεί την υποστήριξη αυτού του υβριδικού μοντέλου μάθησης, την τηλεργασία και τηλεδιδασκαλία.

Δέκα (10) Σημαντικοί παράγοντες για να αντιπαρέλθουμε στην καθημερινότητα με ικανοποίηση και .. περηφάνεια είναι:

1. η κατανόηση

2. η ευελιξία

3. η υποστήριξη 

4. να είναι ξεκάθαρο τι έχω να κάνω

5. να βάζω προτεραιότητα στο τι λειτουργεί για μένα και στο πρόγραμμα της οικογένειάς μου

6. να συζητώ/μοιράζομαι/βοηθώ-βοηθιέμαι από συναδέλφους ή άλλους γονείς που ζούμε παρόμοιες καταστάσεις

7. να δημιουργώ συγκεκριμένα διαλείμματα μέσα στην ημέρα ή την εβδομάδα και δράσεις που περιλαμβάνουν ένα fitness journey, ένα Calm app, γεύματα χωρίς παρεμβολές

8. να αποφασίσουμε ότι ΔΕΝ γίνονται όλα

9. να δημιουργούμε προκλήσεις προκειμένου να υπερβούμε τις δυσκολίες, ώστε να καταφέρνουμε να βελτιωνόμαστε και να επιτυγχάνουμε στο ρόλο μας και .. 

10. να παίρνουμε και να εκφράζουμε περηφάνεια, αναγνώριση και ανταμοιβή!

Επικοινωνία


info@lifefocus.gr
+30 210 722 3540
LifeFocus
Χάρητος 31, 10675, Κολωνάκι