Κάθε γενιά με τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Είναι μεγάλος ο αριθμός των 60+ που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί ή ακόμη κι αν έχουν, απασχολούνται ακόμη επ΄αμοιβή – μην ξεχνάμε ότι η γενιά αυτή δημιούργησε την ισχυρή μεσαία τάξη.

Οι Χ έντονα ενεργοί επαγγελματικά σε όλες τις στελεχιακές βαθμίδες, πιο ώριμη γενιά πνευματικά, υπέστη και υφίσταται τις οικονομικές συνέπειες της ύφεσης ‘08

Οι διάσημοι Millenials. Ξεκίνησαν πληγωμένοι επαγγελματικά, παρ’όλα αυτά, τα κριτήριά τους σχετικά με το WorkLife balance, τους δημιουργούν έντονους υλιστικούς προβληματισμούς, ενώ οι Ζ έχουν σηκώσει τα μανίκια και κυνηγούν πιο ξεκάθαρα την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Οι 3 πρώτοι έχουν όλοι εκπροσώπους σε υψηλά κλιμάκια leadership, γεγονός που ανατρέπει σχέσεις και την ιεράρχηση, όπως την είχαμε στο μυαλό μας εμείς οι παλαιότεροι και δημιουργεί μια αμήχανη αλλά και ενδιαφέρουσα αμφισβήτηση που αξίζει διερεύνησης . Γιατί οι γνώσεις, οι ευκαιρίες κι οι ικανότητες μπορούν να είναι πλούσιες σε καθεμία από τις γενιές αυτές, ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις κι ο τρόπος εταιρικής διακυβέρνησης στις μικρές εταιρίες, στις οικογενειακές, στις startups και τις πολυεθνικές, διαφέρουν.

Κρίσιμο θέμα η συνύπαρξη και αποδοχή των συναδέλφων και σχετίζεται με τις προσωπικές μας αξίες, αλλά και τους στόχους μας που φαίνεται πως πρέπει να διαφοροποιούνται όσο διαβαίνουμε τις επαγγελματικές μας δεκαετίες .
Και για αυτό, συχνό business coaching θέμα.
Είμαστε στη διάθεσή σας, με σεβασμό στη δική σας νοοτροπία και με τον κώδικα δεοντολογίας, που αν μη τι άλλο διέπει το σχετικά αχαρτογράφητο, αλλά απαραίτητο πλέον επάγγελμά μας.

Κάθε γενιά με τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Είναι μεγάλος ο αριθμός των 60+ που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί ή ακόμη κι αν έχουν, απασχολούνται ακόμη επ΄αμοιβή – μην ξεχνάμε ότι η γενιά αυτή δημιούργησε την ισχυρή μεσαία τάξη.

Οι Χ έντονα ενεργοί επαγγελματικά σε όλες τις στελεχιακές βαθμίδες, πιο ώριμη γενιά πνευματικά, υπέστη και υφίσταται τις οικονομικές συνέπειες της ύφεσης ‘08

Οι διάσημοι Millenials. Ξεκίνησαν πληγωμένοι επαγγελματικά, παρ’όλα αυτά, τα κριτήριά τους σχετικά με το WorkLife balance, τους δημιουργούν έντονους υλιστικούς προβληματισμούς, ενώ οι Ζ έχουν σηκώσει τα μανίκια και κυνηγούν πιο ξεκάθαρα την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Οι 3 πρώτοι έχουν όλοι εκπροσώπους σε υψηλά κλιμάκια leadership, γεγονός που ανατρέπει σχέσεις και την ιεράρχηση, όπως την είχαμε στο μυαλό μας εμείς οι παλαιότεροι και δημιουργεί μια αμήχανη αλλά και ενδιαφέρουσα αμφισβήτηση που αξίζει διερεύνησης . Γιατί οι γνώσεις, οι ευκαιρίες κι οι ικανότητες μπορούν να είναι πλούσιες σε καθεμία από τις γενιές αυτές, ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις κι ο τρόπος εταιρικής διακυβέρνησης στις μικρές εταιρίες, στις οικογενειακές, στις startups και τις πολυεθνικές, διαφέρουν.

Κρίσιμο θέμα η συνύπαρξη και αποδοχή των συναδέλφων και σχετίζεται με τις προσωπικές μας αξίες, αλλά και τους στόχους μας που φαίνεται πως πρέπει να διαφοροποιούνται όσο διαβαίνουμε τις επαγγελματικές μας δεκαετίες .
Και για αυτό, συχνό business coaching θέμα.
Είμαστε στη διάθεσή σας, με σεβασμό στη δική σας νοοτροπία και με τον κώδικα δεοντολογίας, που αν μη τι άλλο διέπει το σχετικά αχαρτογράφητο, αλλά απαραίτητο πλέον επάγγελμά μας.

Επικοινωνία


info@lifefocus.gr
+30 210 722 3540
LifeFocus
Χάρητος 31, 10675, Κολωνάκι