Transpersonal είναι ο τόπος της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού και της φαντασίωσης –καθοδηγούμενης και μη. Είναι το επίπεδο συνειδητότητας μέσα από το οποίο αποδεχόμαστε ότι είμαστε όντα με ψυχή και πνεύμα.

Η κοινωνία μάς βοηθά να αναπτυχθούμε στο προσωπικό επίπεδο, αλλά όχι στο δια-προσωπικό. Σ αυτό το επίπεδο, ο καθένας αναλαμβάνει μόνος του την πρωτοβουλία.

Ο ρόλος του Transpersonal coaching είναι να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ψευδαισθήσεις και λανθάνουσες αντιλήψεις-στερεότυπα, γιατί συνήθως αυτές είναι που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε, και όχι οι συνθήκες οι ίδιες. Όπως είπε κάποτε και ο Mark Twain :

Δεν είναι τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε, που μας κρατούν πίσω, αλλά εκείνα που ξέρουμε με σιγουριά ότι δεν ισχύουν!

Στην επαγγελματική αρένα, αλλά και σε άλλα περιβάλλοντα, υπάρχουν δύο μορφές ανάπτυξης, που καλό είναι να λειτουργούν ταυτόχρονα : η προσωπική και η διαπροσωπική ανάπτυξη. Η 1η, είναι η καθημερινή, αυτή που αποτυπώνεται αντικειμενικά και ποσοτικά και σχετίζεται με τον υλικό κόσμο και τις επιτυχίες που είναι κοινωνικά αποδεκτές. Η 2η, η transpersonal ανάπτυξη, είναι περισσότερο ποιοτική, σχετίζεται με την έμπνευση και τον εσωτερικό μας κόσμο.

Αν οι δύο αυτές μορφές ανάπτυξης δεν συνυπάρχουν, και είναι σπάνιο φαινόμενο να υπερισχύει η 2η , νιώθουμε πως χάνουμε το νόημα της ζωής και τότε μπαίνουμε στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε τη ζωή μας και τις επιλογές μας από την αρχή. Σ αυτή την κρίσιμη περίοδο, ίσως βρεθούμε σε σοκ, μπέρδεμα ή κατάσταση μειωμένης απόδοσης για λίγο, μέχρις ότου ανακαλύψουμε ένα πιο ισορροπημένο μονοπάτι.

Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το Transpersonal coaching, βρίσκονται συνήθως στο σημείο αυτό. Η κρίση αυτή συνδέεται συνήθως με τη μέση ηλικία, αν και τα τελευταία χρόνια συναντάται και σε νεότερες ηλικίες. Μέσα από το transpersonal coaching χρησιμοποιούν έναν καλύτερο χάρτη της ζωής τους. Η ανάπτυξη που αποζητούν δεν αναφέρεται στη βελτίωση ικανοτήτων, αλλά σε μια σταδιακή αλλαγή λειτουργίας που περιλαμβάνει την απεμπλοκή από όσα θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι τώρα.

Η δυναμική του Tr coaching δεν είναι συγκεκριμένη γιατί χαρακτηρίζεται από τη ροή και τη συνεχόμενη αλλαγή. Ενεργοποιείται η δημιουργικότητα του πελάτη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να σκεφτεί ό,τι δεν έχει ξανασκεφτεί, να πει ό,τι δεν έχει ξαναπεί, να ονειρευτεί ό,τι δεν έχει ονειρευτεί ξανά και να υλοποιήσει ό,τι δεν έχει υλοποιήσει. Οι εικόνες και η διαίσθηση γίνονται ο κυρίαρχος τρόπος σκέψης και η βασικότερη πλατφόρμα διαδραστικότητας με τον πελάτη.

Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερες και βαθύτερες δυνατότητες για τον κάθε πελάτη (coachee), η σχέση coaching τούς ‘προμηθεύει’ με κόλλα ή διαλυτικό : κόλλα για να ενώσουν τα επιτεύγματά τους και να βρουν περισσότερες εφαρμογές στις δυνατότητές τους και διαλυτικό για να απαλλαγούν από λανθασμένα μονοπάτια και να εντοπίσουν νέες διαδρομές.

Συχνά, χρειάζονται και τα δύο, αν για παράδειγμα, σε εργασιακό περιβάλλον χρειάζονται να ανακαλύψουν τους καλύτερους τρόπους σε μια διαπραγμάτευση ή να εξάγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλα τα μέρη/μέλη που εμπλέκονται.

Transpersonal είναι ο τόπος της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού και της φαντασίωσης –καθοδηγούμενης και μη. Είναι το επίπεδο συνειδητότητας μέσα από το οποίο αποδεχόμαστε ότι είμαστε όντα με ψυχή και πνεύμα.

Η κοινωνία μάς βοηθά να αναπτυχθούμε στο προσωπικό επίπεδο, αλλά όχι στο δια-προσωπικό. Σ αυτό το επίπεδο, ο καθένας αναλαμβάνει μόνος του την πρωτοβουλία.

Ο ρόλος του Transpersonal coaching είναι να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ψευδαισθήσεις και λανθάνουσες αντιλήψεις-στερεότυπα, γιατί συνήθως αυτές είναι που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε, και όχι οι συνθήκες οι ίδιες. Όπως είπε κάποτε και ο Mark Twain :

Δεν είναι τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε, που μας κρατούν πίσω, αλλά εκείνα που ξέρουμε με σιγουριά ότι δεν ισχύουν!

Στην επαγγελματική αρένα, αλλά και σε άλλα περιβάλλοντα, υπάρχουν δύο μορφές ανάπτυξης, που καλό είναι να λειτουργούν ταυτόχρονα : η προσωπική και η διαπροσωπική ανάπτυξη. Η 1η, είναι η καθημερινή, αυτή που αποτυπώνεται αντικειμενικά και ποσοτικά και σχετίζεται με τον υλικό κόσμο και τις επιτυχίες που είναι κοινωνικά αποδεκτές. Η 2η, η transpersonal ανάπτυξη, είναι περισσότερο ποιοτική, σχετίζεται με την έμπνευση και τον εσωτερικό μας κόσμο.

Αν οι δύο αυτές μορφές ανάπτυξης δεν συνυπάρχουν, και είναι σπάνιο φαινόμενο να υπερισχύει η 2η , νιώθουμε πως χάνουμε το νόημα της ζωής και τότε μπαίνουμε στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε τη ζωή μας και τις επιλογές μας από την αρχή. Σ αυτή την κρίσιμη περίοδο, ίσως βρεθούμε σε σοκ, μπέρδεμα ή κατάσταση μειωμένης απόδοσης για λίγο, μέχρις ότου ανακαλύψουμε ένα πιο ισορροπημένο μονοπάτι.

Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το Transpersonal coaching, βρίσκονται συνήθως στο σημείο αυτό. Η κρίση αυτή συνδέεται συνήθως με τη μέση ηλικία, αν και τα τελευταία χρόνια συναντάται και σε νεότερες ηλικίες. Μέσα από το transpersonal coaching χρησιμοποιούν έναν καλύτερο χάρτη της ζωής τους. Η ανάπτυξη που αποζητούν δεν αναφέρεται στη βελτίωση ικανοτήτων, αλλά σε μια σταδιακή αλλαγή λειτουργίας που περιλαμβάνει την απεμπλοκή από όσα θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι τώρα.

Η δυναμική του Tr coaching δεν είναι συγκεκριμένη γιατί χαρακτηρίζεται από τη ροή και τη συνεχόμενη αλλαγή. Ενεργοποιείται η δημιουργικότητα του πελάτη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να σκεφτεί ό,τι δεν έχει ξανασκεφτεί, να πει ό,τι δεν έχει ξαναπεί, να ονειρευτεί ό,τι δεν έχει ονειρευτεί ξανά και να υλοποιήσει ό,τι δεν έχει υλοποιήσει. Οι εικόνες και η διαίσθηση γίνονται ο κυρίαρχος τρόπος σκέψης και η βασικότερη πλατφόρμα διαδραστικότητας με τον πελάτη.

Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερες και βαθύτερες δυνατότητες για τον κάθε πελάτη (coachee), η σχέση coaching τούς ‘προμηθεύει’ με κόλλα ή διαλυτικό : κόλλα για να ενώσουν τα επιτεύγματά τους και να βρουν περισσότερες εφαρμογές στις δυνατότητές τους και διαλυτικό για να απαλλαγούν από λανθασμένα μονοπάτια και να εντοπίσουν νέες διαδρομές.

Συχνά, χρειάζονται και τα δύο, αν για παράδειγμα, σε εργασιακό περιβάλλον χρειάζονται να ανακαλύψουν τους καλύτερους τρόπους σε μια διαπραγμάτευση ή να εξάγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλα τα μέρη/μέλη που εμπλέκονται.

Επικοινωνία


info@lifefocus.gr
+30 210 722 3540
LifeFocus
Χάρητος 31, 10675, Κολωνάκι